Dermatoloji Toplantısı


2024 Yılı Toplantıları

02 Mart 2024 UYGULAMALI ATOPİK DERMATİT AKADEMİSİ
28 Mart 2024 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Aylık Olgu Toplantısı Programı
18 Mayıs 2024 2. SAMATYA DERMATOLOJİ GÜNLERİ

2023 Yılı Toplantıları

26 Ocak 2023 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği 2023 Ocak Ayı Programı
   
23 Şubat 2023 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Şubat Ayı Toplantısı
   
30 Mart 2023 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği 2023 Mart Ayı Programı
30 Mayıs 2023 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği 2023 Mayıs Ayı Program
28 - 20 Eylül 2023 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği 2023 Eylül Ayı Programı
26 Ekim 2023 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Ekim 2023 Aylık Olgu Toplantısı Programı

2022 Yılı Toplantıları

27 Ocak 2022 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Ocak Ayı Programı
24 Şubat 2022 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Şubat Ayı Aylık Olgu Toplantısı Programı
08 Mart 2022 EADV 2021'den Bize Kalanlar
10 Mart 2022 EADV 2021'den Bize Kalanlar
15 Mart 2022 EADV 2021'den Bize Kalanlar
30 Mart 2022 Kronik Ürtiker Güncel ve Ürtiker Mekemmeliyet Merkezlerine Bakış
31 Mart 2022 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Mart Ayı Programı
10 Mayıs 2022 ‘‘Aknede Etyopatogenez ve Tedavide Güncelleme’’ Toplantısı
26 Mayıs 2022 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Aylık Olgu Toplantısı Programı
27 Ekim 2022 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Ekim Ayı Aylık Olgu Toplantısı
24 Kasım 2022 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Kasım Ayı Aylık Olgu Toplantısı
29 Aralık - 29 Kasım 2022 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Aralık 2022 Aylık Olgu Toplantısı
29 Aralık 2022 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Aralık Ayı Programı

2021 Yılı Toplantıları

27 Ekim 2021 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Aylık Olgu Toplantısı Programı
08 Kasım 2021 Atopik Dermatit ve Mükemmeliyet Merkezleri
25 Kasım 2021 2021 Kasım Ayı Toplantısı
23 Aralık 2021 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Aralık Ayı Programı

2020 Yılı Toplantıları

16 Nisan 2020 Yüzeyel Mantar Enfeksiyonları
30 Nisan 2020 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği’nin Nisan Ayı Toplantısı
21 Mayıs 2020 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği’nin Mayıs Ayı Toplantısı

2019 Yılı Toplantıları

28 Şubat 2019 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Şubat Ayı Toplantısı
23 Mart 2019 Endokrinoloji Dermatoloji Buluşması
28 Mart 2019 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Mart Ayı Toplantısı
30 Mayıs 2019 Mayıs Ayı Toplantısı

2018 Yılı Toplantıları

22 Şubat 2018 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Şubat Ayı Toplantısı
26 Nisan 2018 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Nisan Ayı Toplantısı

2017 Yılı Toplantıları

26 Ocak 2017 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Ocak Ayı Toplantısı
23 Şubat 2017 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Şubat Ayı Toplantısı
30 Mart 2017 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Mart Ayı Toplantısı
27 Nisan 2017 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Nisan Ayı PATOLOJİ Toplantısı
25 Mayıs 2017 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Mayıs Ayı Toplantısı
26 Ekim 2017 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Ekim Ayı Toplantısı
30 Kasım 2017 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Kasım Ayı Toplantısı

2016 Yılı Toplantıları

28 Ocak 2016 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Ocak Ayı Toplantısı
25 Şubat 2016 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Şubat Ayı Toplantısı
31 Mart 2016 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Mart Ayı Toplantısı
28 Nisan 2016 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Nisan Ayı Toplantısı
27 Ekim 2016 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Ekim Ayı Toplantısı
29 Aralık 2016 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Aralık Ayı Toplantısı

2015 Yılı Toplantıları

29 Ocak 2015 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Ocak Ayı Toplantısı
26 Şubat 2015 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Şubat Ayı Toplantısı
26 Mart 2015 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Mart Ayı Toplantısı
26 Kasım 2015 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Kasım Ayı Toplantısı

2014 Yılı Toplantıları

30 Ocak 2014 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Ocak Ayı Toplantısı
27 Şubat 2014 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Şubat Ayı Toplantısı
27 Mart 2014 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Mart Ayı Toplantısı
24 Nisan 2014 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Nisan Ayı Toplantısı
28 Mayıs 2014 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Mayıs Ayı Toplantısı
27 Kasım 2014 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Kasım Ayı Toplantısı
25 Aralık 2014 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Aralık Ayı Toplantısı

2013 Yılı Toplantıları

31 Ocak 2013 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Ocak Ayı Toplantısı
28 Şubat 2013 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Şubat Ayı Toplantısı
28 Mart 2013 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Mart Ayı Toplantısı
02 Haziran 2013 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Haziran Ayı Toplantısı
31 Ekim 2013 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Ekim Ayı Toplantısı
28 Kasım 2013 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Kasım Ayı Toplantısı
26 Aralık 2013 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Aralık Ayı Toplantısı

2012 Yılı Toplantıları

26 Ocak 2012 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Ocak Ayı Toplantısı
23 Şubat 2012 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Şubat Ayı Toplantısı
29 Mart 2012 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Mart Ayı Toplantısı
26 Nisan 2012 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Nisan Ayı Toplantısı
02 Haziran 2012 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Mayıs Ayı Toplantısı
24 Haziran 2012 Lökoplaki Toplantısı
29 Kasım 2012 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Kasım Ayı Toplantısı
27 Aralık 2012 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Aralık Ayı Toplantısı

2011 Yılı Toplantıları

27 Ocak 2011 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Ocak Ayı Toplantısı
24 Şubat 2011 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Şubat Ayı Toplantısı
31 Mart 2011 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Mart Ayı Toplantısı
28 Nisan 2011 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Nisan Ayı toplantısı
02 Haziran 2011 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Mayıs Ayı toplantısı
24 Kasım 2011 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Kasım Ayı Toplantısı
29 Aralık 2011 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Aralık Ayı Toplantısı