Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği 2023 Ocak Ayı Programı

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği 2023 Ocak Ayı Olgu Toplantısı Programı

Toplantı Tarihi: 26.01.2023

Toplantı Saati: 19.00  - 21.00

Toplantı Yeri: Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Oditoryumu – Erich Frank Amfisi

19:00-19:10 Açılış Konuşması Prof. Dr. Fatih GÖKTAY

19:10-19:30 Olgu 1 Koordinatör    Prof. Dr. Şirin Yaşar
19:30-19:50 Olgu 2 Koordinatör    Dr. Öğretim Üyesi Ozan Erdem
19:50-20:10 Olgu 3   Koordinatör    Prof. Dr. İlkin Zindancı
20:10-20:30 Olgu 4   Koordinatör    Prof. Dr. Algün Polat Ekinci

20:30-21:00    Tartışma

NOT: Toplantı aynı zamanda hibrid olarak yayınlanacaktır.