Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Şubat Ayı Aylık Olgu Toplantısı Programı

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Aylık Olgu Toplantısı Programı

Toplantı Yeri : İstanbul Taksim Point Otel
Toplantı Tarihi: 24.02.2022
Toplantı Saati: 19.00

19:00-19:10 Açılış Konuşması Prof. Dr. Fatih GÖKTAY
19:10-19:30 Zor olgularla onikomikoz Prof. Dr. Fatih Göktay
19:30-19:50 Zor olgularla atopik dermatit Prof. Dr. Zafer TÜRKOĞLU
19:50-20:10  Zor olgularla bakteriyel deri enfeksiyonları Prof. Dr. İlkin ZİNDANCI
20:10-20:30 Tartışma

Not:  Toplantı aynı zamanda hibrid olarak yayınlanacaktır.
Giriş Linki:  https://turkderm.deventdigital.com/
Şifre: turkderm2022