Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Şubat Ayı Aylık Olgu Toplantısı Programı

Canlı yayın linkimiz:  https://turkderm.econgress.live/