Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Ekim Ayı Toplantısı

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Ekim ayı toplantısı 26.10.2017 tarihinde Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Konferans Salonunda yapılacaktır.

Toplantıda sunulmasını istediğiniz olgu sunumlarını en geç 25.10.2017 tarihine kadar [email protected] adresine bildirmeniz rica olunur.

Aylık Patoloji toplantısı: İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesinde Saat: 16.00 da yapılacaktır

NOT: Sunumlarınızda sürenin 7 dk ile sınırlı olmasına dikkat edilmesi rica olunur. Bu süre olgu tanımı ağırlıklı olmak üzere kullanılmalı, ancak arzu edenler süreyi aşmamak kaydıyla genel bilgide verebilirler.