Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Şubat Ayı Toplantısı

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Aylık Olgu Toplantısı Programı

Toplantı Tarihi: 23.02.2023
Saat: 19.00-21.00
Yer: Taksim Point Otel

19:00-19:10 Açılış Konuşması Prof. Dr. Fatih GÖKTAY

19:10-19:30 Zor olgularla psoriasiste konvansiyonel tedavi Doç. Dr. Algün Polat 

19:30-19:50 Zor olgularla fiziksel ürtiker tedavisi Prof. Dr. Zafer TÜRKOĞLU

19:50-20:10  Zor olgularla inflamatuar tırnak hastalıklarının tedavisi Prof. Dr. Fatih Göktay

20:10-20:30 Tartışma