Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Şubat Ayı Toplantısı

Sevgili Meslektaşımız;

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Şubat ayı toplantısı 23.02.2017  tarihinde Taksim Point Otelde  yapılacaktır.

Toplantıda sunulmasını istediğiniz olgu sunumlarını en geç  22.02.2017 tarihine kadar  [email protected]  adresine bildirmeniz rica olunur.

NOT: Sunumlarınızda sürenin 7 dk ile sınırlı olmasına dikkat edilmesi rica olunur. Bu süre olgu tanımı ağırlıklı olmak üzere kullanılmalı, ancak arzu edenler süreyi aşmamak kaydıyla genel bilgide verebilirler.

Gündem

19.00 Açılış – Prof. Dr. Emine DERVİŞ
19.10 Olgu sunum ödülünün verilmesi
19.15 Dermatolojide Tanısı ve Tedavisi Zor Olgular
(Deri ve Deri Eki  Tümörleri)
19.15 Olgu 1: Doç. Dr. İlknur Kıvanç Altunay – Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
19.45 Olgu 2 : Doç. Dr. Emek Kocatürk Göncü - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
20.00 Olgu 3: Doç. Dr. Fatih Göktay - Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
20.30 Tartışma
20.45 Kapanış

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Yönetim Kurulu