Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • TURKDERM
 • Tarihçe
 • Tarihçe

  Dernek Üyeleri (1919)
  Oturanlar(sağdan sola): Emil Orfanidis, Ali Rıza Atasoy, Şükrü Mehmet Sekban, Talat Çamlı ve Rober Abimelek
  Ayaktakiler: M.Rüştü, Osman Salman, Hasan Reşat Sığındım, İzzet Kamil, Bujes, Karakoç, Ali Rıza

  Sayıları giderek artan Deri Hastalıkları ve Frengi Uzmanları, aralarında ilmi ve mesleki bir birlik sağlamak, konuları ile ilgili yayınlar yapmak, bilimsel toplantılar düzenleyerek bildirilerde bulunmak ve vaka takdim etmek amaçları ile aralarında bir dernek kurmak ihtiyacını duymuşlardır.

  İlk olarak 1919 yılında İstanbul'da "Emraz-ı Cildiye ve Efrenciye Cemiyeti" kurulmuştur. Bu derneğin kurucuları arasında Ali Rıza Bey, Bujes, Karakoç, Osman Nuri Bey, Naci Bey, Hazım Bey, Hulusi Behçet Bey, İzzet Kamil Bey, Hasan Reşad Bey, Rüştü Bey ve Ömer Abdurrahman Bey'ler bulunmaktadır. Derneğin ilk idare heyeti seçiminde Menahem Hodara başkanlığa ve Şükrü Mehmet (Sekban) ikinci başkanlığa seçilmişlerdir. Orfanidis sekreter. Talat Çamlı da veznedar olarak vazife yapmışlardır. Bu dernek ancak beş yıl kadar faaliyetine devam edebilmiştir.

  Daha sonra 14-11-1930 tarihinde "Cilt ve Zührevi Hastalıklar Cemiyeti" adı ile yeniden İstanbul'da kurulan derneğin kurucuları arasında ise şu kişiler bulunmaktadır. Prof. Dr. Ali Hüseyinzade, Prof. Dr. Ali Rıza Atasoy, Dr. Celal Tevfik Sunat, Dr. Cevat Kerim İncedayı, Dr. Fahri İzgi, Dr. Ahmet Feyzi Türk, Dr. Hulusi Behçet, Prof. Dr. Hasan Reşad Sığındım, Dr. Naci Erim, Dr. Osman Nuri Eren, Dr. Orfanidis, Dr. Rüştü Özkan, Prof. Dr. Talat Çamlı ve Dr. Viktor Hodara.
  İlk 2 yıl başkanlığını Prof Dr Talat Çamlı'nın yaptığı bu Cemiyet'in 1932 yılından itibaren başkanı Prof Dr Hulusi Behçet'tir. İkinci reis olarak Abimelek, Umumi katip Cevat Kerim, Veznedar Delal Tevfik ve Katipler olarak da Nuri Cemal ve Hodara bulunmaktadır. Bu Cemiyetin neşir organı "Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniği Arşivi" olup 14 yıl boyunca muntazam neşrine muvaffak olunmuştur. Ancak daha sonra 15 yıl süre ile bu yayın aksamış ve 1963 yılından itibaren "Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi" adıyla yeniden yayın hayatına başlamıştır. Bu dönemde Dernek başkanı Prof Dr Faruk Nemlioğlu olup, heyetin diğer üyeliklerinde ise Osman Kamil Galatalı, Kemal Turgut, Nevzat Öke ve Eşref Sağlar bulunmaktadır.

  Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneğinin 1979 yılı genel kurulunda Prof Dr Agop Kotogyan başkanlığında seçilen yeni dönem üyeleri ise 2. Başkan Dr Uygur Ertürk, Genel Sekreter Doç Dr Adem Köşlü, Muhasip Dr Ertuğrul Aydemir ve Kitaplık Muhafızı Dr Yalçın Tüzün'den oluşuyordu.1985 yılında Dernek yönetimi için yapılan seçimde ise Prof Dr Türkan Saylan Başkan, Doç Dr Yalçın Tüzün 2. Başkan, Doç Dr Orhan Baransü Genel Sekreter, Doç Dr Dilek Kocabalkan Muhasip, Doç Dr Adem Köşlü de Arşiv ve Kitaplık Muhafızı olarak görev almışlardır.

  Halen, Prof Dr Ertuğrul Hasbi Aydemir 1996 yılından itibaren Dernek Başkanlığı görevini yürütmektedir.

  Doç. Dr. Adem Köşlü
  Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi