Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Mart Ayı Toplantısı

Sevgili Meslektaşımız;

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Mart  ayı toplantısı 30.03.2017  tarihinde Taksim Point Otelde  yapılacaktır.

Toplantıda sunulmasını istediğiniz olgu sunumlarını en geç  29.03.2017 tarihine kadar  [email protected]  adresine bildirmeniz rica olunur.

NOT: Sunumlarınızda sürenin 7 dk ile sınırlı olmasına dikkat edilmesi rica olunur. Bu süre olgu tanımı ağırlıklı olmak üzere kullanılmalı, ancak arzu edenler süreyi aşmamak kaydıyla genel bilgide verebilirler.

Gündem
19,00 Açılış
19.10 Olgu sunum ödülünün verilmesi
19.15 Olgu sunumları (Tanı ve Tedavide Zorlandığımız Dermatozlar – İnflamatuar Dermatozlar)
19.15 Dr. Emine Derviş – Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi
19.30 Dr. Emek Kocatürk Göncü – Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
19.45 Dr. İlknur Kıvanç Altunay – Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
20.00 Tartışma
20.30 Kapanış

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Yönetim Kurulu