Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Aralık Ayı Programı

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Aylık Olgu Toplantısı Programı

Toplantı Tarihi: 29.12.2022
Yer: Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Dekanlık Konferans Salonu

19:00-19:10 Açılış Konuşması Prof. Dr. Fatih GÖKTAY
19:10-19:30 Zor olgularla erken evre kutanöz T hücreli lenfomaların tedavisi Prof. Dr. İlkin Zindancı
19:30-19:50 Zor olgularla anjioödem tedavisi Doç. Dr. Andaç Salman
19:50-20:10  Zor olgularla melanositik lezyonların dermoskopisi Doç. Dr. Algün Polat
20:10-20:30 Tartışma