Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Aylık Olgu Toplantısı Programı

Toplantı Yeri: Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi  Dekanlık Konferans Salonu
Toplantı Tarihi: 28.03. 2024
Toplantı Saati: 19.00-21.00

18:00-19:00 İkram
19:00-19:10 Açılış Konuşması - Prof. Dr. İlkin Zindancı
19:10-19:30 Psöriazis tedavisinde güncel kılavuzlar-Prof.Dr. Zafer Türkoğlu
19:30-19:50 Kaşıntılı hastaya yaklaşım-Prof.Dr.İlkin Zindancı
19:50-20:10 Skabiyezde mikroskobik tanı yöntemleri ve tedavi-Dr. Öğr. Üyesi Harbiye Dilek Canat 
20:10-20:30 Tartışma