Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • TURKDERM
 • Dernek Amacı
 • Dernek Amacı

   

  Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği, 1930 yılından bu yana çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren ve temel olarak mesleki dayanışmayı amaçlayan bir dernektir 

  Derneğimiz günümüzde de bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Mesleki dayanışmanın temel amacı; yenilenen bilgilerin, mesleki ve bilimsel gelişmelerin meslektaşlarımıza sık aralıklarla ulaştırılması, meslekte gelişmenin sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bunun için Derneğimizin en temel hizmeti TÜRKDERM (Deri ve Zührevi ve Frengi Arşivi) adlı mesleki ve bilimsel dergimizin çok uzun yıllardır, düzenli, istikrarlı ve kalitesi giderek artar biçimde çıkarılmasıdır. Dergimiz mezuniyet sonrası mesleki eğitime çok önemli katkılarda bulunduğu gibi araştırmalar, ilginç olgular ve haberler yayınlayarak, meslektaşların birbirleriyle bağlantılarını da sağlamaktadır.
    

  Mezuniyet sonrası eğitime katkı amacıyla Ekim-Mayıs ayları arasında aylık vaka toplantıları yapılmaktadır. Genellikle İstanbul ve çevresindeki Dermatologları hedef alan bu toplantılara katılan meslektaşlarımıza hem mesleki bilgi alışverişi, tartışma ortamı yaratılmakta, hem bilgiler tazelenmekte ve hem de meslektaşlar arasında kaynaşma sağlanmaktadır.
   

  Ayrıca iki yılda bir düzenlenen "Dermatoloji 2003" sempozyumları mesleki eğitim ve sosyal yakınlaşma açısından çok yarar sağlamaktadır.Yurt dışı derneklerle ve meslektaşlarımızla da iyi bağlantılara kurarak, meslektaşlarımıza gerek kendi toplantılarımızda, gerekse de ortaklaşa düzenlediğimiz AMED, Joint Meeting gibi toplantılarda değişik ülkelerden de değerli konuşmacılar dinleterek yararlı olmaya çalışmaktayız.
   

  Derneğimizin ileriye dönük tasarıları arasında halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme projeleri de vardır. Açılan Web sayfamızda meslektaşlar arası iletişim ve bilgilendirmenin yanı sıra halka yönelik çalışmaların ilk adımları da vardır. Bu çabaların zamanla daha farklı boyutlarda da sürdürülmesini düşünmekteyiz.

  hbspc.com - bahis siteleri