Deri ve Zührevi Hastalıklar Müfredatı

Sayın Hocalarım ve arkadaşlarım. Zorlu ve uzun süreli bir çalışma sonucunda Deri ve Zührevi Hastalıklar Asistan Eğitim Müfradatı TUK tarafından onaylanmıştır. Ben müfredatın oluşum sürecini sizlere anlatmak istiyorum.
Öncelikle Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma Sistemi (TUKMOS) Dermatoloji Komisyonu nasıl oluştu ondan başlayayım. Tıpta uzmanlık kurulu (TUK) yaklaşık 6 yıldır müfredatların oluşması için her bilim dalı ile ilgili komisyonlar oluşturdu. Komisyonlar yaklaşık 2 yılda bir yenilendi. Ben tüm komisyonlarda görev aldım. En son komisyon oluşturulurken de bizlerin mail adresine görev almak ister misiniz diye sormuşlardı. Zannederim bu mail tüm öğretim üyelerine gitmiştir. Çünkü 10 kişilik komisyona sadece 9 kişi gönüllü olarak çalışmak istediğini bildirmişti. Sonradan  eksik kalan 1 kişiyi belirlediler. Bu seçilen 10 kişi de kendi  arasında oylama yaparak başkanı belirledi. Ben bu son komisyonun başkanı olarak görev yaptım. 

Komisyon: Prof.Dr.Teoman Erdem, 
                    Prof.Dr.Ertan YILMAZ, 
                    Prof.Dr.Neslihan Şendur, 
                    Prof.Dr. Serap Öztürkcan,
                    Prof.Dr.Rafet Koca, 
                    Prof.Dr.Cevdet Altınyazar, 
                    Prof. Dr.Sezai Şaşmaz, 
                    Prof.Dr.Ayşe Anıl Karabulut, 
                    Doç.Dr.Mehmet Salih Gürel, 
                    Doç. Dr.Mustafa Tunca`dan oluşuyordu.

Ben aynı zamanda Türk Dermatoloji Derneği Yeterlilik Yürütme Kurulunda (TDDYYK) 3 . dönemdir görev yapmaktayım. Bunu da fırsat bilerek bu önemli işin içine TDDYYK`unu da kattık. Zaten TDYYK`un öncesinde bu programa alt yapı oluşturacak çok güzel çalışmaları vardı. Çok güzel hazırlanmış bir asistan karnemiz vardı. Ben TUKMOS komisyonunun olurunu da alarak daha önceki TUKMOS komisyonunun hazırlamış olduğu taslak müfredatın olgunlaştırılması için TDDYYK`unu aktif olarak çalıştırdık. Bu konuda başta TDDYYK başkanı Prof.Dr. Göksun Karaman ve  raportörü  Prof.Dr.Gonca Elçin olmak üzere diğer üyeler;

Prof.Dr.Ercan Arca,
Prof.Dr.Erkan Alpsoy, 
Prof.Dr.Fezal Özdemir, 
Prof.Dr. Dilek Bayramgürler, 
Prof.Dr. Murat Borlu, 
Prof.Dr.Sedef Şahin, 
Prof.Dr. Rafet Koca ,
Prof.Dr. Ayten Ferahbaş ve ben internet üzerinden önceki programı yoğun bir şekilde olgunlaştırdık. Bu arada konu ile ilgili  çalışma gruplarından ve derneklerden (örneğin Dermatocerrahi derneği gibi) bilgi ve katkı istedik. Bu arada program TDD üzerinde tüm üyelere internet üzerinden gönderilip görüş ve katkı istendi. En sonunda 2014 Kış okulunda TUKMOS üyeleri, TDDYYK üyeleri ve kış okulu eğiticileri Antalya`da bir araya gelerek 2 günlük bir çalıştay yaptı. Bu çalıştayın gerçekleşmesinde TDD Başkanı Prof.Dr.Ertan Yılmaz ve Prof.Dr. Göksun Karaman`ın büyük katkıları oldu. O kış okulunda sadece Hocalar değil asistanların da aktif katkısı istendi ve konu hakkında bilgilendirildi.  Bu çalıştayda program olgunlaştı. Tekrar son hali TDD üzerinde tüm üyelere internet üzerinden gönderilip görüş ve katkı istendi. Daha sonra TUKMOS komisyonu olarak Ankara`da bizi toplantıya çağırdılar. Orada program karşılıklı olarak gözden geçirildi ve rotasyonlar belirlendi. Biz bu son durumu tekrar herkesin görüşüne açtık ve geri dönüşümleri aldık. Son olarak TUKMOS komisyonu olarak son düzeltmeleri ve rotasyon kararları verip programı  TUK`un onayına sunduk. Geçen hafta itibari ile onaylanmış oldu. Yazı biraz uzun oldu ama gerçekten uzun bir süreçti ve çok emek harcandı. Bu program bize ne sağlayacak, bu konuda kendi görüşlerimi sunmak isterim:

1. Asistan eğitimimiz planlı ve resmi oldu

2. Tüm ülkemiz için bir standardımız oluştu.

3. Özellikle girişimsel alandaki uygulamalarımızı resmileştirerek hem alanımıza sahip çıktık hem de diğer alanların bizim alanımıza müdahalelerinin önünü kestik. Bundan sonraki hukuki süreçlerde elimizde resmi belgemiz var.

4. İşin bir de bizi bağlayan yönleri var. Bu programın uygulanması ve altının doldurulması gerekecek. TUK komisyonundan edindiğim izlenim bu programa uygunluk denetlenecek. Şartları sağlamayan bölümlere asistan verilmeyecek.

Programa ulaşmak için tıklayınız.

Tekrar tüm hocalarımıza ve arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese bu zorlu süreci başarı ile tamamladığımız için teşekkür ederim. 
Saygı, sevgi ve selamlarımla...

Prof.Dr.Teoman ERDEM
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
SAKARYA