Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği 2023 Eylül Ayı Programı

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Aylık Olgu Toplantısı Programı

Toplantı Tarihi: 28.09.2023
Toplantı Saati: 19.00 - 21.00
Toplantı Yeri: Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Dekanlık Konferans Salonu

19:00-19:10 Açılış Konuşması - Prof. Dr. İlkin Zindancı
19:10-19:30 Melanonişiye yaklaşım ve genel tanısal değerlendirmeler - Prof. Dr. Fatih Göktay
19:30-19:50 Ürtiker tedavi kılavuzu -  Prof.Dr.Zafer Türkoğlu
19:50-20:10 Psoriaziste biyolojik tedavi seçenekleri ve takibi -  Dr. Öğr. Üyesi Harbiye Dilek Canat 
20:10-20:30 Tartışma