Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği 2023 Mayıs Ayı Program

Aylık Olgu Toplantısı Programı

Toplantı Tarihi: 30.05.2023
Toplantı Saati: 19.00-21.00
Toplantı Yeri: Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Dekanlık Konferans Salonu

19:00-19:10 Açılış Konuşması Prof. Dr. Fatih GÖKTAY
19:10-19:30 Miksoid psödokist tanı ve tedavisi - Prof. Dr. Fatih Göktay
19:30-19:50 Kutanöz skuamöz hücreli karsinom tanı ve tedavisi - Dr. Öğr. Üyesi Ozan Erdem
19:50-20:10 Psoriaziste biyolojik tedavi seçenekleri ve takibi Doç. Dr. Andaç Salman
20:10-20:30 Tartışma