Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Ekim Ayı Aylık Olgu Toplantısı

Aylık Olgu Toplantısı Programı

Toplantı Tarihi: 27 Ekim 2022
Toplantı Saati:19.00-21.00
Toplantı Yeri: Taksim Point Otel/İstanbul


19:00-19:10 Açılış Konuşması Prof. Dr. Fatih GÖKTAY

19:10-19:30 Zor olgularla konvansiyonel sistemik tedavilere dirençli psöriazis tedavisi  Prof. Şirin Yaşar

19:30-19:50 Zor olgularla fiziksel ürtiker tedavisi Prof. Dr. Zafer TÜRKOĞLU

19:50-20:10  Zor olgularla mikozis fungoides tedavisi Prof. Dr. İlkin ZİNDANCI

20:10-20:30 Tartışma