Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Aylık Olgu Toplantısı Programı

Toplantı yeri: Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Oditoryumu Erich Frank Amfisi
Toplantı Tarihi: 29 Şubat 2024
Toplantı Saati: 19.00 - 21.00

18:00-19:00 İkram
19:00-19:10 Açılış Konuşması - Prof. Dr. İlkin Zindancı
19:10-19:30 Skabiyez - Tanı ve Tedavisi - Dr. Öğr. Üyesi Ozan Erdem
19:30-19:50 Erken evre MF tedavisinde yenilikler- Prof.Dr.İlkin Zindancı
19:50-20:10 Demodeks Tanı ve Tedavisi- Dr. Öğr. Üyesi Harbiye Dilek Canat 
20:10-20:30 Tartışma