Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği 2023 Kasım Ayı Olgu Toplantısı Programı

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği 2023 
Kasım Ayı Olgu Toplantısı Programı

Toplantı Yeri: Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi  Dekanlık Konferans Salonu
Toplantı Tarihi: 30.11.2023
Toplantı Saati: 19.00-21.00

18:00-19:00 İkram
19:00-19:10 Açılış Konuşması Prof. Dr. İlkin Zindancı
19:10-19:30 Tırnak Mantarı Tedavisinde Yanıtsızlık ve Çözümleri - Prof. Dr. Fatih Göktay
19:30-19:50 Allerjik İlaç Reaksiyonları -  Prof.Dr.Zafer Türkoğlu
19:50-20:10 Psoriaziste Komorbiditeler -Dr. Öğr. Üyesi Harbiye Dilek Canat 
20:10-20:30 Tartışma

NOT: Toplantı aynı zamanda hibrid olarak yayınlanacaktır.