TÜRKDEM Dergisinde kare kod uygulamasına geçilmiştir.