Mucosa Duyuru

Değerli meslektaşlarımız,

Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği’nin bilimsel yayın organı Mucosa dergimizin ilk sayısı, Haziran 2018 olarak yayımlanmıştır. Mucosa’ya http://dergipark.gov.tr/mucosa adresinden ulaşabilirsiniz.

İlk sayının açılış yazısı, Hollanda’dan Marcel Jonkman ve arkadaşları tarafından yazılan, mukozaları etkileyen başlıca pemfigoid tipi “Müköz Membran Pemfigoidi” derlemesidir.

Mucosa, üç ayda bir İngilizce olarak yayımlanacak açık erişimli hakemli bir bilimsel dergidir. Amacımız, tüm mukozal dokuların her yönüyle tartışıldığı yeni bir platform yaratmaktır. Mucosa, oral, nazofaringeal, gastrointestinal, genitoüriner, pulmoner ve oküler mukozalar üzerinde çalışan, temel ve klinik disiplinlerden geniş spektrumdaki tüm araştırmacıların ilgisini hedeflemektedir.

Mucosa, tüm mukoza ilişkili disiplinlerden gelen, kapsamındaki orijinal araştırma makaleleri, derlemeler, olgu sunumları ve editöre mektuplar yayımlamaktadır.

İlk sayımızı beğeneceğinizi umar, sizleri değerli makalelerinizi Mucosa’da değerlendirmeye davet ederiz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Savaş Yaylı
Prof. Dr. Ahmet Ural
Editörler