Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Mart Ayı Toplantısı

Sevgili Meslektaşımız;

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Mart ayı toplantısı  28.03.2013  tarihinde Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Konferans Salonunda  yapılacaktır.

Toplantıda sunulmasını istediğiniz olgu sunumlarını en geç  27.03.2013 tarihine kadar  [email protected]  adresine bildirmeniz rica olunur.

NOT: Aylık  Patoloji Toplantısı İstanbul Üniversitesi İstanbul  Tıp Fakültesinde saat: 16.00 da yapılacaktır.

NOT: Sunumlarınızda sürenin 7 dk ile sınırlı olmasına dikkat edilmesi rica olunur. Bu süre olgu tanımı ağırlıklı olmak üzere kullanılmalı, ancak arzu edenler süreyi aşmamak kaydıyla genel bilgide verebilirler.

Dr. Emine Derviş
Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Genel Sekreteri