Fusun Sayek Egitim Hastaneleri Kurultayı Programı

 • İlk kurultayda saygıyla andığımız Füsun Sayek açılış konuşmasında; son derece önemli bir etkinliğin içerisinde olduğumuzu; tıp ortamımızın temelinde oturan eğitim hastanelerimizin sorunlarını konuşup çözüm önerileri geliştireceğimizi dile getirmişti. Konuşmasına şöyle devam etmişti: "Ama işimiz bugünle bitmeyecek, kurultayımız yeni bir başlangıcın, birlikte oluşturacağımız yeni projelerin heyecanlı etkinliklerin başlangıcı olsun."
   
 • Lütfen sizde bir el atın.
   
 • Bundan yaklaşık 5 yıl önce 26 Mart 2005 tarihinde Ankara'da düzenlenen 1. Eğitim Hastaneleri Kurultayının ardından dördüncüsü kurultayımızı 10 Nisan 2010 tarihinde Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıyoruz.
   
 • Kurultayda ilk olarak Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısının Sağlık Sistemi Üzerine Etkileri bir forumla ele alınacaktır. Sonrasında, Tam Gün Yasasısın Getirdiklerini bir panelde farklı yönlerden yaklaşarak masaya yatıracağız. Öğleden sonraki ilk oturum, Eğitim Hastanelerinde Eğitici Belirleme Yöntemlerine ayrıldı. Kurultayın son bölümü, Mesleki Mali Sorumluluk (Malpraktis) Sigortası ve Tıbbi Uygulamalara Etkileri üzerine bir paneli içeriyor. Kapanış oturumunda ise eğiticiler ve asistanların ayrı ayrı hazırladığı bildirgeler ve kurultay sonuç bildirgesinin hazırlanıp okunması ile kurultayımız sonuçlanacaktır.
   
 • Füsun Sayek'in adını verdiğimiz kurultayımıza en geniş katılımın sağlanmasını ve yeni projelere, heyecanlı etkinliklere aracı olmasında öncülük ederek kurultayımızın programının tüm odaların ve uzmanlık derneklerinin web sayfalarında yayınlanması ve haberleşme gruplarında duyurularının yapılması için lütfen yardımcı olunuz.


Sevgiler

Dr.Ali Özyurt
Kurultay Düzenleme Kurulu Adına


NOT: Kurultay duyurusunun ana sayfaya konduğu TTB webi olan www.ttb.org.tr 'den de link verebilirsiniz

SAYEK Programı için Tıklayınız