Dermatoloji Aylık Toplantısı-Dermatologların hukuki sorumluluğu -Malpraktis

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği 2010-2011 dönemi aylık toplantılarının ilki 28 Ekim 2010 tarihinde,saat 19'da, Point otelde yapılacaktır.

Bu toplantıda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Gürsel Çetin " Dermatologların hukuki sorumluluğu -Malpraktis" hakkında bizleri aydınlatacaktır.
Yeterli bilgi alıverişinin sağlanabilmesi,zamanın kısıtlanmaması için bu toplantıda olgu sunumu yapılmaması planlanmıştır