UZMANLIK DERNEKLERİ İÇİN ETİK KLAVUZLAR Kitabı

TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu tarafından TTB-UDEK üyesi derneklerin katkılarıyla hazırlanmış UZMANLIK   DERNEKLERİ İÇİN ETİK KLAVUZLAR kitabı TTB-UDEK web sayfasında sol alt köşede ya da 

http://www.ttb.org.tr/kutuphane/etik_klavuzlar.pdf adresinde yer almaktadır.