Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Mayıs Ayı Programı

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Mayıs Aylık Olgu Toplantısı Programı

 

Toplantı Yeri:  Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Dekanlık Konferans Salonu

Toplantı Tarihi: 30.05.2024

Toplantı Saati: 19.00-21.00

 

18:00-19:00 İkram

19:00-19:10 Açılış Konuşması - Prof. Dr. İlkin Zindancı

19:10-19:30 Zona tanı ve tedavisi - Prof. Dr. Fatih Göktay

19:30-19:50 Bağ Doku Hastalıklarına dermatolojik bakış - Prof. Dr. Şirin Yaşar 

19:50-20:10 Dermatolojide girişimsel yöntemler: Kriyoterapi ve intralezyonel uygulamalar - Dr. Öğretim Üyesi Ozan Erdem

20:10-20:30 Tartışma