DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Değerli Meslektaşımız

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Olağan Seçimli Genel Kurulu 25 Nisan 2023 tarihinde saat 18.00 de Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda, çoğunluk sağlanamazsa 30 Mayıs 2023 tarihinde saat 18.00 de Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Dekanlık Konferans Salonunda  yapılacaktır.
Tüm üyelere duyurulur.

Gündem :

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  3. Kongre Başkanlık Divan Seçimi
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması müzakeresi
  5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası
  6. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
  7. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedeklerinin seçimi
  8. Dilekler ve temenniler
  9. Kapanış

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Yönetim Kurulu