Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Ekim Ayı Aylık Olgu Toplantısı