Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Mayıs Ayı Toplantısı

Değerli Meslektaşımız;

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Mayıs ayı toplantısı 26.05.2022 tarihinde düzenlenecektir.

Klinik toplantı saat 19.00’da  Taksim POİNT OTEL de yüzyüze  olarak gerçekleştirilecektir.

Klinik toplantıda sunulmasını istediğiniz olgu sunumlarını en geç 24.05.2022 tarihine kadar                           
[email protected] adresine bildirmeniz rica olunur.

NOT: Sunumlarınızda sürenin 7 dakika ile sınırlı olmasına dikkat etmenizi rica ederiz.  Bu süre ağırlıklı olarak olgu tanımı için kullanılmalıdır, ancak, dilenirse, süreyi aşmamak kaydıyla kısa genel bilgi de verilebilir.

Yüzyüze toplantıda sunulacak olgular aynı zamanda meslektaşlarımız tarafından  internet üzerinden çevirimiçi olarak ta takip edilebilecektir.
 https://turkderm.econgress.live

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Yönetim Kurulu