Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Aylık Olgu Toplantısı - 25 Şubat 2021

25 ŞUBAT 2021
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ AYLIK OLGU TOPLANTISI

18:45 – 19:00 Açılış Konuşması – Prof. Dr. Emine DERVİŞ
19:00 – 19:20 Ürtikere Benzeyen Olguların Ayırıcı Tanısı – Doç. Dr. Emek Kocatürk Göncü
19:20 – 19:40 Psoriasis Polikliniğinden İlginç Olgular – Doç. Dr. Algün Polat Ekinci
19:40 - 19:50 Tartışma
19:50 – 20:10 El Ekzemalarına Yaklaşım – Prof. Dr. Özlem Su Küçük
20:10 – 20:30 Tanı ve Tedavide Zorlandığımız Olgu Örnekleri – Prof. Dr. İlkin Zindancı
20:30 – 20:40 Tartışma ve Kapanış