Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Ocak Ayı Aylık Olgu Toplantısı Programı

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Aylık Olgu Toplantısı Programı
28 Ocak 2021

19.30 – 19.40 Açılış Konuşması – Prof. Dr. Emine DERVİŞ
19.40 – 20.00 Tanı ve Tedavide Zorlandığımız Allerji Olguları – Prof. Dr. Özlem SU KÜÇÜK
20.00 – 20.20 Mikozis Fungoides Tedavisi –Prof. Dr.İlkin ZİNDANCI
20.20 – 20.30 TARTIŞMA
20.30 – 21.00 Dermatoloji polikliniğinde Tanıda Zorlandığımız Olgu Örnekleri -  Prof. Dr. Fatih GÖKTAY