Oral Lökoplaki Toplantısı

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği, Oral Lökoplaki Toplantısı, 24 Haziran 2012 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu’nda yapıldı.


Toplantıda Dr. Ayşe KAVAK’ın epidemiyoloji ve etyolojiyi kapsayan girişinden sonra, Dr. Oya GÜRBÜZ lökoplakinin farklı klinik tabloları ve ayırıcı tanısından bahsetti. Dr. Gürbüz, prognoz, prognozu etkileyen faktörler yanında, biopside dikkat edilmesi gereken özellikler hakkında bilgi verdi.

Öğleden sonraki oturumda Dr. Cuyan DEMİRKESEN oral lökoplakinin klinik olarak benzer ama histpatolojik olarak farklılıklar gösterebileceğini vurguladı. Biopsinin yapıldığı bölge hakkında patoloğa bilgi vermenin önemi, immunhistokimyasal bazı yöntemlerin prognozu tahmin etmedeki rolü ve  histopatolojik ayırıcı tanı Dr. Demirkesen’in üzerinde durduğu diğer bazı konulardı.

Dr. Dilek BAYRAMGÜRLER, oral lökoplakide medikal tedavi seçenekleri ve etkinliklerini farklı çalışmalar özetiyle anlattı. Dr Günter HAFIZ, KBB bakış açısıyla tanısal yöntemler, lökoplaki ve oral SCC’ye cerrahi yaklaşım hakkında bilgi verdi.

Konuşmalarıyla toplantıya büyük katkı veren hocalarımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Programa ulaşmak için tıklayınız