Danıştay Karar Verdi; Muayenehane Açmak İçin Şart Koşulan Depreme Dayanıklılık Raporu Ve Yangına Uygunluk Belgesi Artık İstenemeyecek

Hatırlanacağı gibi Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, 15 Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe girdi ve günümüze kadar tam 16 kez değişikliğe uğradı!

Yazının devamı için tıklayınız

Mahkeme kararı için tıklayınız