Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin Kasım Ayı Toplantısı