Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Genel Kurul Toplantısı

GÜNDEM
Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 05.04.2013 Cuma Günü saat 17.45’de Taksim Harbiye Askeri Müzesi adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.
Belirtilen gün çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 12.04.2013 Cuma günü aynı gündemle, aynı yer ve aynı saatte nisapsız olarak yapılacaktır.
Sayın üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu

  • Açılış ve Yoklama
  • Kongre Başkanlık divan seçimi
  • Saygı duruşu- İstiklal Marşı
  • Yönetim kurulu faaliyet raporu ve Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması müzakeresi
  • Yönetim Kurulu ve Denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası
  • Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
  • Yeni Yönetim kurulu ile Denetim kurulu asil ve yedeklerinin seçimi
  • Dilekler ve temenniler
  • Kapanış