2005 Bahar Simpozyumu 4 Haziran Lazer Kursu Programı

 

BİLİMSEL PROGRAM

1 Haziran 2005
09.30 - 10.00 Açılış Töreni
75. Yıl Sinevizyon Gösterisi
 
10.00 - 11.00 Psoriasiste Biyolojik Tedaviler
(Biologic Therapy in Psoriasis)
Başkan: Sezer Erboz
Alan Menter
11.00 - 11.20 Kahve Arası  
11.20 - 12.30 TEDAVİ PANELİ I (Psoriasis)
Moderatör: Nilgün Atakan
 
  - Günümüzde Klasik Tedavinin Yeri Güzin Özarmağan
  - Güncel Rotasyonel ve Kombinasyon Tedavileri Ertan Yılmaz
  - Güncel Fototerapi Ayşen Karaduman
12.30 - 14.00 Öğle Yemeği  
14.00 - 15.10 Birlikte Tanı Koyalım-Selim Deri Tümörleri
Yöneten: 
Can Baykal
 
15.10 - 15.30 Kahve Arası  
15.30 - 16.40 YENİ YAKLAŞIMLAR PANELİ I
Moderatör: Hamdi Memişoğlu
 
  - Yeni Tanımlanan Antiteler Vahide Baysal
  - Yeni Tanımlanan Bakteriyel İnfeksiyonlar Soner Uzun
  - Sistemik ve Dermatolojik Hastalıklar Arasındaki İlişkilere Güncel Bakış Serap Utaş
16.40 - 16.50 Kahve Arası  
16.50 - 17.30 Tıp Dilinde Sorunlar
Başkan:
 Ali Rıza Gür
Haluk Eraksoy
18:00-19:30 Bir Sunay Akın Gösterisi  
19:30-23:00 Açılış Kokteyli  
2 Haziran 2005

Yukarı

08.00-08.40 Serbest Bildiriler
Moderatör: 
Ertuğrul Aydemir
 
08.00-08.08 16 Yıllık Arşimizdeki Diskoid Lupus Eritematozus(DLE)Olguları
Öğretmen Z.,Özçinik I.;Dibek K.
SS-01
08.00-08.16 Onikopatilerin Nefropati ile ilişkisi
Öğretmen Z.,Köroğlu M., Toprak Ö.
SS-02
08.16-08.24 16 Yıllık Arşimizdeki Sifiliz Olguları
Öğretmen Z., Güven F., Engin S.
SS-03
08.24-08.32 Pediatrik Akne Rozase
Özdemir M., Gümüşel M., Mevlitoğlu İ.
SS-04
08.32-08.40 Androgenetik Alopesili Kadınlarda Fototrikogram Bulguları
Ekmekçi T.R., Yürüker Ö., Köşlü A.
SS-05
08.40-09.00 Tartışma  
09.00-10.10 TEDAVİ PANELİ II
Moderatör:
 Hüseyin Endoğru
 
  -Kronik Yara Bakımında Yenilikler Zeynep Demirçay
  -Genital Siğil Tedavisinde Yaşanan Zorluklar Akın Aktaş
  -Aktinik Keratoz Tedavisinde Yenilikler Tayyar Cantürk
10.10-10.30 Kahve Arası  
10.30-11.30 HIV ve Deri
(HIV and the skin)
 
  Başkan:Ümit Ukşal Richard Stoughton
11.30-11.50 Kahve Arası  
11.50-13.00 Uydu Simpozyumu
A New Treatment Approach in The Management of Psoriazis
Psoriazis Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım
Sergio Chimenti Professor and Chairman
 
  Department of Dermatology University of Tor Vergata  
13.00-14.00 Öğle Yemeği  
14.00-15.10 Allerji Paneli  
  Moderatör: Yavuz Harmanyeri
-Oral Mukoza Allerjileri
-Meslek Ekzemaları
-Aero-Allerjenlerin Oluşturduğu Dermatozlar

Bilal Doğan
Meltem Önder
Şükran Tunalı
15.10-15.30 Kahve Arası  
15.30-16.40 YENİ YAKLAŞIMLAR PANELİ II  
  Moderatör: Erbak Gürgey
-Lupus Dermatiti
-Romatoid Artritin Deri Bulguları
-Sıra dışı Pannikülitler

Sedat Özçelik
Tülin Ergun
İkbal Aydıngöz
16.50-17.30 Tıbbi Hata
Başkan: 
Şahin Yazar
Erdal Akalın
20.00 Gala Yemeği
     
3 Haziran 2005

Yukarı

08.00 - 08.40 Serbest Bildiriler
Moderatör: 
Mukkades Kavala
 
08.00 - 08.08 Behçet Hastalığında Tümör Nekroz Edici Faktör Alfa -1031 Gen Polimorfizmi
Akman A., Sallakçı N., Bacanlı A., Yavuzer U., Alpsoy E., Yeğin O.
SS-06
08.08 - 08.16 Behçet Hastalığında “Toll-like Receptor 2 Arg753Gln” Gen Polimorfizmi
Bacanlı A., Sallakçı N., Yavuzer U., Alpsoy E., Yeğin O.
SS-07
08.16 - 08.24 Pemfiguslu Hastalarda Serum Prolaktin Düzeyleri
Kavala M., Sarıgül Ş., Kocatürk Ö.E.
SS-08
08.24 - 08.32 Vitiligo ile Birlikte Görülen Organ Spesifik Otoantikorlar ve Eşlik Eden Otoimmun Hastalıklar
Kavala M., Çavuş F., Zindancı İ.
SS-09
08.32 - 08.40 Vena Kava Superior Sendromlu Behçet Hastası
Balevi Ş., Gümüşel M., Tol H.
SS-10
08.40 - 09.00 Tartışma  
09.00 - 10.10 TEDAVİ PANELİ III
Moderatör: Mehmet Ali Gürer
Yeni Topikal İlaçlar Yeni Endikasyonları
 
  - İmiquimod Seher Bostancı
  - Takrolimus - Pimekrolimus İnci Mevlütoğlu
  Yeni Sistemik İlaçlar Yeni Endikasyonları  
  - AntiCD20 Antikor Şebnem Aktan
  - Mikofenolat Mofetil Güliz İkizoğlu
10.10 - 10.30 Kahve Arası  
10.30 - 11.30 Ayırıcı Tanıda Tırnak 
(The nail in differential diagnosis)
Başkan: Şebnem Özkan


Robert Baran
11.30 - 11.50 Türkiye’de Çalışmış Yabancı Dermatologlar Adem Köşlü
11.50 - 12.30 Poster Tartışması 
Yöneten: Oya Gürbüz
 
12.30 - 14.00 Öğle Yemeği  
14.00 - 15.10 YENİ YAKLAŞIMLAR PANELİ III
Moderatör: Köksal Alpay
 
  - Eritrodermik MF- Sezary sendromu Sibel Alper
  - Reaktif Lenfoid Hiperplazi Yasemin Kural
  - Kanser Geliştirebilecek Deri Hastalıklarının İzlemi Muammer Seyhan
15.10 - 15.30 Kahve Arası  
15.30 - 16.40 Fleboloji Paneli (Post-Tromboflebitik Sendrom)
Moderatör: Rıfkiye Küçükoğlu
 
  - Derin Ven Trombozunun Ayaktan Tedavisi Fatih Ata Genç
  - Kronik Venöz Yetersizlikte Cerrahi Yaklaşım  Selçuk Baktıroğlu
  - Kronik Venöz Yetersizlikte Minimal İnvaziv Cerrahi Tedavi ve Konservatif Tedavi Mehmet Kurdoğlu
16.40 - 16.50 Kahve Arası  
16.50 - 17.30 Kapanış ve Ödül Töreni
 
 
4 Haziran 2005

Yukarı

UYGULAMALI LAZER KURSU
10.00 - 12.00 Teorik Eğitim    
12.00 - 13.00 Öğle Yemeği    
13.00 - 17.00 Pratik Uygulama    
Lazer Eğitimi 4 ana başlık altında verilecektir
- Epilasyon 
- Pigmantasyonun giderilmesi amaçlı
- Vasküler lezyonların giderilmesi amaçlı
- Rejuvenasyon amaçlı

Pratik Uygulamada Yer Alacak Lazerler
- Alexandrite 
- Nd-Yag
- Excimer 
- Pulse-dye laser
- KTP
- Cool-touch
- Triaktif lazer (Selülit tedavisi)

Ayrıca: Microdermabrasion
13.00 - 17.00 arasında 25 kişilik 4 grup 1’ er saat 4 amaca yönelik lazerle uygulama yapabileceklerdir.

Eğitmenler
- Dr. Nuran ALLI
- Dr. Bekir AYBEY
- Dr. Erkan KOYUNCU
- Dr. Yasemin ORAM
- Dr. Esra Çalışır VARDARMAN
- Norma BAER