Türkiye Deri ve Zührevi Hastalıklar Dernekleri Platformu Kuruldu

 

Türkiye Deri ve Zührevi Hastalıklar Dernekleri Platformunun Kuruluş Şekli, Çalışma İlkeleri, Amaçları ve Aldığı Kararlar

1. Dermatoloji Dernekleri Platformu oluşturmak amacıyla 3 Eylül 2005 tarihinde İstanbul’da yapılan toplantıya daha önce 1 Haziran 2005’te gerçekleştirilen platform hazırlık toplantısında belirlenen derneklerin temsilcileri katılmışlardır: Türk Dermatoloji Derneğinden Dr. Ertan Yılmaz, Dr. Can Baykal, Dr. Akın Aktaş, Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneğinden Dr. Ertuğrul Aydemir, Dr. Nahide Onsun ve Dr. Rıfkiye Küçükoğlu, Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinden Dr. Ayla Gülekon ve Dr. Ayşen Karaduman, Çukurova Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinden Dr. Hamdi Memişoğlu, Akdeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinden Dr. Erkan Alpsoy ve Kayseri Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinden Dr. Serap Utaş.

Davetli olmasına ve Hazırlık toplantısında 2 üye ile temsil edilmesi kararlaştırılmasına karşın İzmir Merkezli Türkiye Dermatoveneroloji Derneğinden herhangi bir temsilci toplantıya katılmamıştır.

2. İçişleri Bakanlığının Dernekler Yönetmeliğinin 94. maddesine göre ilgili derneklerin yönetim kurulu kararlarına dayanılarak oluşturulan platformun adı “Türkiye Deri ve Zührevi Hastalıklar Dernekleri Platformu” olmuştur. Platform çalışmalarını yönetim grubu yürütecektir.

3. Platform yönetim grubu toplantılarının, üye sayısının en az bir fazlası şeklinde çoğunluk sağlanarak yapılması ve kararların alınmasında toplam üye sayısının bir fazlasının kabul oyunun aranması uygun görülmüştür. 

4. Platform yönetim grubu üyelerinden biri mazereti nedeniyle toplantıya katılamıyorsa temsil ettiği derneğin, yönetim kurulu kararı ile bir başka üye tarafından platformda temsil edilebilmesi uygun görülmüştür.

5. Derneklerin platform yönetim grubunda temsil edilmesinde;
Üye sayısı 501’den fazla ise 3 platform üyesi
Üye sayısı 101-500 arası ise 2 platform üyesi 
Üye sayısı 100’ün altında ise 1 platform üyesi ile temsil edilmesine karar verilmiştir.
Buna göre Türk Dermatoloji Derneğinden 3 üye, Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinden 3 üye, Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinden 2 kişi, Akdeniz Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneğinden 1 üye, Çukurova Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinden 2 üye ve Kayseri Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinden 1 üyenin katılımı ile platform yönetim grubu oluşturulmuştur. Çukurova Deri ve Zührevi Hastalıklar derneğinin üye sayısının 100’ün üzerine çıktığı göz önüne alınarak bu derneğin bundan sonraki platfom toplantılarında 2 üye ile temsil edilmesi kabul edilmiştir.

6. Platform koordinatörü olarak Türk Dermatoloji Derneği temsilcisi Dr. Can Baykal görevlendirilmiştir. Çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri İstanbul olarak belirlenmiştir.

7. Yönetim grubu derneklerin yönetim kurulu kararı ile belirlenmiş üyelerden oluşacaktır.
Buna göre 1. maddede adı geçen üyeler ve Çukurova Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinden 
Dr. Mehmet Karakaş platform yönetim grubunu oluşturacaktır.

8. Platformun harcamaları, platforma katılan dernekler tarafından olanakları ölçüsünde karşılanır.

9. Üst üste platform toplantısına 3 kez katılmayan derneklerin platform temsilciliği düşer.

10. Platform, Deri ve Zührevi hastalıklar alanında çalışan hekimlerin, ulusal ve uluslararası ortamlarda daha kuvvetli olması için güçbirliğinin sağlanması amacıyla kurulmuştur.
Platform alanımızda çalışan ana dal derneklerinin tek bir çatı altında toplanması için çalışır.
Platform, ulusal simpozyum, kongre ve toplantıların belirli bir düzen içinde yapılması için çalışır ve önerilerde bulunur.
Platform Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında çalışan yan dal dernekleri ile ilişkileri düzenler ve gerektiğinde görüş almak üzere toplantılara davet eder.

11. Platform, desteklediği bilimsel toplantıların gelirlerinin şeffaf olarak açıklanmasını önerir.

12. Platform İlkbahar ve Sonbahar olmak üzere yılda 2 kez ana dal kongresi veya simpozyumu şeklinde bir programın desteklenmesi kararını almıştır. Platform sadece derneklerin ana düzenleyici olduğu ulusal toplantıları destekleyecektir. Önümüzdeki yılların kongre takvimi konusunda katılımcı derneklerden yazılı görüş istenmesi uygun görülmüştür.

13. Platform yönetim grubunun bu toplantısında alınan tüm kararlar oybirliği ile alınmıştır. 

14. Platform yönetim grubunun bir sonraki toplantısı Kasım 2005 tarihinde yapılacaktır. Bu toplantının ana gündem maddesi Dermatoloji kongre takviminin belirlenmesi olacaktır.