Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Olağan Seçimli Genel Kurulu Yapıldı.