2005-2006 Sunum Ödülleri

 

Bildiğiniz gibi, derneğimizin aylık toplantılarında olgu sunumu yaparak, katkıda bulunan asistan üyelerimize, katkıları oranında bilimsel destek verilmektedir. Bu katkının değerlendirilmesi, heryıl ayrı olarak belirlenen 5 kişilik bilimsel komite tarafından yapılmaktadır. Sunumlar, sunum tekniği, sunumun içeriği, zaman uyumu, canlı olgu sunumu vb. parametreler dikkate alınarak, değerlendirilmektedir. 2005-2006 yılı olgu sunumlarının dökümleri, puanları ve ödülleri hak eden asistan üyelerimizin adları aşağıda bilginize sunulmuştur.

  • Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 11 slayt, 3 canlı olgu sunumu
  • İ.Ü.Tıp Fakültesi: 7 slayt, 3 canlı olgu sunumu
  • GATA Haydarpaşa Dermatoloji Kl.: 5 slayt, 5 canlı olgu sunumu
  • Vakıf Gureba Hastanesi: 9 slayt, 1 canlı olgu sunumu
  • Numune Hastanesi: 5 slayt sunumu
  • Şişli Etfal Hastanesi: 4 slayt, 1 canlı olgu sunumu
  • Haseki Devlet Hastanesi: 2 slayt, 2 canlı olgu sunumu
  • İstanbul Eğitim Hastanesi: 2 slayt sunumu


1. Sümeyye ALTINBAŞ: 11 slayt, 3 canlı olgu sunumu: 71.13 PUAN
2. Hüseyin SAMAN: 5 slayt, 5 canlı olgu sunumu: 50.59 PUAN
3. Ömer ÜMMETOĞLU: 9 slayt, 1 canlı olgu sunumu: 45.08 PUAN

Birinci olan üyemiz Yurtdışı Kongre (EADV), 2. ve 3. olan üyelerimiz Yurtiçi Kongre ödülü kazanmıştır. Ödülle ilgili bilgi için dernek sekreterliğimizle ([email protected]) bağlantı kurulması gerekmektedir.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Yönetim Kurulu