Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği İstanbul ve Çevresi Dermatoonkoloji Çalışma Grubu

 

Bu çalışma grubunun amacı, oluşturulacak veri tabanıyla, dermatoonkoloji alanındaki bilgi ve deneyimi paylaşmak, farklı birimlerin işbirliğiyle çok merkezli çalışmalar gerçekleştirebilmek ve kendi ülkemize ait epidemiyolojik verileri belirlemektir. İlk olarak İstanbul ve çevresindeki üniversitelerin ve eğitim hastanelerinin katılımıyla kurulmuştur, ancak zamanla ulusal bir özellik kazanması planlanmaktadır. 
 

Dr. Coşkun Acay

Anadolu Sağlık Merkezi

Dr. Cihangir Aliağaoğlu

Düzce Üniv. Tıp Fakültesi

Dr. Ertuğrul Aydemir

İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Dr. Emel Bülbül Başkan

Uludağ Üniv. Tıp Fakültesi

Dr. Can Baykal

İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fakültesi

Dr. Dilek Bayramgürler

Kocaeli Üniv. Tıp Fakültesi

Dr. Aslı Turgut Erdemir

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Asuman Cömert Erkılınç

Maltepe Üniv. Tıp Fakültesi

Dr. Nadir Göksügür

Abant İzzet Baysal Üniv. Tıp Fakültesi

Dr. Yasemin Kural

Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Sadiye Kuş

Acıbadem Kadıköy Hastanesi

Dr. Nahide Onsun

Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Dilek Seçkin

Marmara Üniv. Tıp Fakültesi

Dr. Şirin Pekcan Yaşar

Haydarpaşa Numune Hastanesi

Dr. İlkin Zindancı

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi