Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği İstanbul ve Çevresi Psoriazis Çalışma Gurubu

 

Çalışma Gurubunun Amacı: 

Bilgi ve deneyimi paylaşmayı ; gelişmeleri, tüm meslektaşlarımıza duyurmayı amaçlayan bu grup önce bölgesel daha sonra oluşacak ulusal temelde epidemiyolojik ve bilimsel çalışmalara destek verecektir. Uluslararası platformlarda kullanılabilecek psoriasisle ilgili veri tabanını oluşturacaktır. 

Çalışma Grubu Listesi

Dr. Coşkun ACAY

Anadolu Sağlık Merkezi

Dr. Ertuğrul H. AYDEMİR

İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Dr. Emine DERVİŞ

Haseki Eğt. ve Arşt. Hastanesi

Dr. Bilal DOĞAN

GATA Haydarpaşa

Dr. Tülin ERGUN

Marmara Ün. Tıp Fakültesi

Dr. Gonca GÖKDEMİR

Şişli Etfal Eğitim Hastanesi

Dr. Fatih GÖKTAY

Haydarpaşa Numune Eğt. ve Arşt. Hastanesi

Dr. Ayşe KAVAK

Düzce Ün. Tıp Fakültesi

Dr. Mukaddes KAVALA

Göztepe Eğt. ve Arşt. Hastanesi

Dr. Rebiay KIRAN

Kocaeli Ün. Tıp Fakültesi

Dr. Emel KONUK

Edirne Selimiye Devlet Hastanesi

Dr. Nahide ONSUN

Vakıf Gureba Eğt. ve Arşt. Hastanesi

Dr. Güzin ÖZARMAĞAN

İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi

Dr. Ali Haydar PARLAK

Abant İzzet Baysal Ün. Tıp Fakültesi

Dr. Tülin UYGUR

Acıbadem Kadıköy Hastanesi