Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneğinde Yeni Oluşturulan Kurullar

 

Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği'nin 30.05.2007'de yapılan yönetim kurulu toplantısında, Türk Tabipler Birliği tarafından dernek bünyesinde bulunması istenen kurullar, aşağıdaki üyelerimizin katılımıyla oluşturuldu.

ETİK KURUL

 • Dr. Ümit Ukşal
 • Dr. Nahide Onsun
 • Dr. Tülin Ergun
 • Dr. Emine Derviş

Bilimsel Araştırma, Sürekli Tıp Eğitimi ve Mesleki Gelişim

 • Dr. Oya Gürbüz
 • Dr. Ertuğrul H. Aydemir
 • Dr. Mukaddes Kavala
 • Dr. Dilek Seçkin

Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Toplum Sağlığı

 • Dr. Coşkun Acay
 • Dr. Tülin Uygur
 • Dr. Asuman Cömert
 • Dr. Emek Kocatürk