Acı kaybımız Prof. Dr. Hafid Savaşkan'la ilgili yazı

 

 • Sayın meslektaşlarım, geçtiğimiz  günlerde kaybettiğimiz değerli hocamız Prof.Dr Hafit Savaşkan'ı saygıyla anarak 1983 yılında, o zamanki adı Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi olan dergimizde Agop Kotoğyan Hoca'mızın kaleme aldığı biyografisini küçük değişikliklerle sizlere yeniden sunarken Hocamıza Tanrı'dan Rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
   
 • Prof. Dr. Hafid Savaşkan, 12 Aralık 1930 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı Mahmut Salih, annesinin adı ise Zeliha'dır.
   
 • İlk öğrenimini Beyazıt 5. İlkokulu'nda, orta öğrenimini Saint Michel Fransız Okulu'nda ve Lise öğrenimini Taksim Atatürk Lisesi'nde tamamlayarak 1950 yılında mezun olmuştur.
   
 • Tıp öğrenimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak 1959 yılında mezun olmuş, askerlik görevini 1960 yılında Tabib Yd. Sb. olarak İstanbul Harp Akademilerinde tamamlamış ve 1961'de terhis olarak aynı yılın Ekim ayında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çapa Deri Hastalıkları Kürsüsü'ne asistan olarak tayin edilmiştir.

   
 • İhtisasını 28 Aralık 1964'de "Dermatomiyozitislere Genel Bir Bakış" adlı tezi ile vererek, aynı klinikte " uzman asistan" olarak görevine devam etmiştir.
   
 • 5 Aralık 1966'da görgü ve bilgisini artırmak üzere gittiği Batı Almanya'nın Oldenburg şehrinde Peter Friedrich Ludwigs adlı devlet  astanesinde Dr. Gollnick'in yanında 1.5 yıl süre ile çalışmış, daha sonra tekrar kürsüdeki görevine dönerek, 1969 yılı Mart ayında "Psoriasislilerde Elektroforetik Araştırmalar" adlı tez ile Doçentlik için müracaatta bulunarak girdiği doçentlik sınavında başarılı olmuş ve 24 Kasım 1969'da "Üniversite Doçenti" unvanı kazanmıştır.
   
 • 10 Mart 1970 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları Kürsüsü'nde açık bulunan "eylemli doçent" kadrosuna müracaat ederek bu kadroya atanmıştır.
   
 • 1975 yılında hazırladığı "Dermatolojide Deri pH 'sının Önemi ve Pyodermitlerdeki Özellikler" adlı profesörlük tezi ile 22 Mart 1976 tarihinde aynı kürsüdeki açık bulunan "eylemli profesör" kadrosuna atanmıştır. 1979-1982 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü başkanlığı yapmıştır.
   
 • Birçok milli Türk tıp kongrelerine, ulusal dermatoloji kongrelerine, dermatoloji simpozyum ve seminerlerine ve enternasyonal dermatoloji kongrelerine katılmış, çok ilginç konularda konferanslar vermiş ve araştırmalar sunmuştur.
   
 • Türk Dermatoloji Derneği, İstanbul Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği, Uluslararası Dermatoloji Derneği, Türk Psikosomatik Hastalıklar Derneği'nin de üyesiydi.
   
 • Ocak 1997'de emekli olan sayın Savaşkan bugüne kadar yüzlerce hekim, 20'nin üzerinde uzman doktor, 5 doçent ve profesör yetiştirmenin mutluluğuna erişmiş olup, daha birçoklarının yetişmesinde öncü ve yardımcı olmuştur.
   
 • Elliyi aşkın yayını olan Profesör Hafid Savaşkan, biri kız, biri erkek iki çocuk babası olup, Fransızca ve Almanca bilmekteydi.
   
 • İlmi ve sosyal çalışmalarında prensip sahibi, çok muntazam ve dikkatli olan hocamız, beraberinde çalıştığı arkadaşlarının çalışmalarında dürüst, titiz ve dikkatli olmalarına çok önem verir, bilimsel tartışmalarda herkesin ilmi düşüncesini açıkça söylemesine ve savunmasına özen gösterir ve çevresinden de bu özenin gösterilmesini isterdi.
   
 • İlmi çalışmalarda olduğu gibi sosyal yönden de bütün çalışma arkadaşlarının sorunlarına bir hoca, bir baba ve bir ağabey gibi eğilip onlara yardımcı olmayı kendisine vazife edinmişti.
   
 • Hocamız, bize idari ve akademik alanda örnek olduğu kadar, çok iyi bir eş, çok iyi bir aile babası olarak aile yaşamı ve toplumsal yaşamda da çok değerli bir örnek olmuştur.   Yıllarca örnek bir yaşam paylaştığı Solmaz Hanımın rahatsızlığı sırasında gösterdiği özen ve özveri hepimizi gıpta ettirmiş, fakat bu güzel bağlılık, eşinin kaybından sonra hocamızın yaşam amacının ve isteğinin de azalmasına neden olmuştur.  Daha önceden var olan rahatsızlıkları zamanla artarak iyice su yüzüne çıkmıştır.  Son iki ayını geçirdiği İÜCTF hastanesinde doktorların ve yakınlarının bütün özenine karşın Prof Dr. Hafid Savaşkan 29.12.2007 tarihinde İstanbul 'da vefat etmiştir. Kendisini rahmetle anarken yakınlarına tekrar sabır ve başsağlığı dileriz.


  Prof.Dr.Agop Kotoğyan,        Prof.Dr Ertuğrul H.Aydemir