Pediatrik Dermatoloji kongresine katılmak isteyenlere TUBİTAK dan kongre katılım katkısı sağlanacaktır

 

35 yaş altı katılımcılar için TÜBİTAK desteği talep edilecektir..

35 yaş altındaki araştırmacıların simpozyumumuza katılımını teşvik etmek amacıyla "TÜBİTAK-Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı"na başvurulacaktır. Bu başvuru kapsamında katılımcıların yol, yemek ve konaklama giderlerine kısmi destek sağlanmaktadır. Simpozyum kayıt ücreti bu programın kapsamı dışındadır.
Bu konuda destek talep edenlerin 7 Mart 2008 tarihine kadar aşağıdaki bilgileri kongre sekreterliği e-mail adresine ([email protected]) iletmeleri gerekmektedir.Yapılacak başvurular TÜBİTAK'ın nihai kararı ile olumlu sonlanabilecektir. Sağlanabilecek desteğin niteliği, miktarı ve zamanlaması net olmadığından ayrıntılı bilgiler istenmektedir. 

Bu destekten faydalanmak isteyenlerin 1 Mayıs 2008 tarihine kadar simpozyum kaydını yaptırmış olması gerekmektedir. 

İletilmesi gereken bilgiler:

 • Unvan:
 • Adı:
 • Soyadı:
 • Yaşı:
 • Şehir:
 • Çalıştığı kuruluş:
 • Kurum kimlik kartı belgesi (scan edilmiş hali):
 • Nüfus cüzdanı örneği (scan edilmiş hali):
 • TC Kimlik No:
 • Banka hesabı bilgileri:
 • Banka adı:                              
 • Şube adı / kodu:
 • Hesap no:
 • Cep tel:
 • E-mail: