DAVA AÇIYORUZ...

Sağlık Bakanlığının çıkardığı Yeni Yönetmelik maddeleriyle ilgili olarak Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği, Türk Tabipler Birliği ile ortak olarak dava açıyoruz. Ayrıca muayenehanelerde yapılacak girişimsel işlemlerle ilgili olarak ek itirazlarda davaya dahil edilecektir.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler avukatımız Ziynet Özçelik ile görüşebilir.