TÜRKDEM Dergisinde kare kod uygulamasına geçilmiştir.

TÜRKDERM Dergisi'nde kare kod uygulamasına geçilmiştir

journal.turkderm.org.tr