Önemli Duyuru

Değerli, meslektaşlarımız,

2009 yılında çıkarılan yeni uzmanlık tüzüğünde uzmanlık dalımızın adı veneroloji  alanımızı da kapsayacak şekilde yeniden "Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlığı"  olarak belirlenmiş ve alerji yan dalımız yeniden uzmanlık dalımızın hakkı olarak değerlendirilmiştir. Bu gelişmeler 2003 yılından önce yönetmelikte yapılan değişikliklerle kaybedilen ve yine 2003 yılında "Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğimizin" sağlık Bakanlığına karşı açtığı mahkeme sonucunda geri kazanılan haklardır ve arada uzun süre kalıcı bir yönetmelik çıkarılamadığı için 2009 yılındaki yönetmelikte yerini bulmuştur. Derneğimizin her zaman, meslektaşlarımızın yanında olduğunu hatırlatarak saygılarımızı sunarız.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Yönetim Kurulu